Deși asociațiile și fundațiile (denumite generic ONG-uri) par, la o primă vedere, instituții asemănătoare, întrucât sunt reglementate de același act normativ – Ordonanța Gurvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații („O.G. nr. 26/2000”) și ambele reprezintă persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, există suficiente diferențe între asociații și fundații, diferențe pe care le vom prezenta cu titlu generic în continuare.

Definiție

Din prisma definițiilor acestor noțiuni, menționam că asociația este un subiect de drept constituit din trei sau mai multe persoane care, pe bază unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial, în timp ce fundația este un subiect de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe bază unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau după caz, al unor colectivități.

Scop

Ȋn timp ce scopul unei fundații trebuie să fie altruist, bine determinat, licit și de interes general/ comunitar, scopul asociației permite atât activități de interes comunitar, general, cat și activități desfășurate în interesul personal şi nepatrimonial al membrilor săi. Prin urmare, reglementarea în domeniul fundațiilor nu permite urmărirea unui interes de natură personală de către membrii fundaţiei.

Număr minim de fondatori

În ceea ce privește numărul minim de fondatori, în cazul asociației, acesta este de cel puțin trei persoane fizice/juridice, pe când bazele unei fundației pot fi puse și doar de o singură persoană fizică/juridică.

Valoarea minimă a patrimoniului

În cazul asociației, valoarea minimă a patrimoniului este de 200 lei, activul patrimonial fiind alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, pe când, în cazul fundațiilor, această valoare este de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie (aport în natură sau numerar), cu precizarea că, în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, valoarea minima este de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Prin urmare, patrimoniul minim în cazul asociațiilor este mult mai mic decât în cazul fundațiilor.

Organe de conducere

Organele asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. În cazul fundației, nu mai exista o Adunare Generală, legiuitorul prevazand doar Consiliul Director și cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.