Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale dispozițiile art. 32 alin. (1) teza întâi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismului nr. 350/2001.

Astfel, în data de 04.02.2020, Curtea Constituțională a României („CCR”) s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) teză întâi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismului nr. 350/2001 („Legea nr. 350/2001”), conform cărora:

În cazul în care prin documentația inaintată se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zonă respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentații de urbanism – Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu – se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire.”

Critica adusa prevederii legale de mai sus a vizat lipsa de previzibilitate în aplicarea acestei norme de drept, în condițiile în care legiuitorul nu a prevăzut care sunt criteriile obiective de derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă.

Găsiți în continuare comunicatul CCR pe această temă:

http://www.ccr.ro/download/comunicate_de_presă/Comunicat-de-presă-4-februarie-2020.pdf