Pe fondul instituirii stării de urgentă pe teritoriul României, în contextul evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au fost luate o serie de măsuri de limitare a efectelor negative determinate de reducerea sau întreruperea activitătilor economice. 

În această categorie de măsuri intră Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori  („O.U.G. nr. 37/2020”), publicată în Monitorul Oficial din data de 30.03.2020, ale cărei prevederi sunt detaliate prin Normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 285/06.04.2020 („Normele de aplicare”).

Vă prezentăm în continuare principalele reglementări introduse de actele normative ante-menționate, având în vedere impactul acestora asupra entităților care au încheiat contracte de credit/de leasing și care se confruntă cu dificultăți financiare în această perioadă.

Cine poate beneficia de prevederile O.U.G. nr. 37/2020?

Principalii beneficiari ai prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 sunt debitorii identificați la art. 1 din acest act normativ, respectiv persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, cei care desfășoară profesiile liberale și persoanele juridice – părți semnatare ale contractelor de credit/leasing. 

Condițiile pe care trebuie să le indeplinească debitorii sunt:

 • Transmiterea de către debitor a unei solicitări scrise creditorului, până la data de 14.05.2020;
 • Solicitarea privește contractele de credit neajunse la maturitate/contractele de leasing încheiate anterior datei de 30.03.2020, pentru care creditorul nu a declarat anterior datei de 30.03.2020 scadența anticipată;
 • Neînregistrarea de restanțe la plată, la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României (16.03.2020) sau, dacă există aceste restanțe, să fi fost achitate de către debitor la data transmiterii solicitării;
 • Veniturile debitorului să fi fost direct sau indirect afectate de situația gravă generată de pandemia COVID-19; 
 • Solicitantul persoană juridică fie a întrerupt activitatea total sau parțial, ca efect al deciziilor emise de autoritătile publice, pe perioadă stării de urgenţă decretate și deține certificatul de situații de urgentă emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau deține certificatul de situații de urgentă emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care s-a constatat, în baza declarațiilor pe propria răspundere a solicitantului, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minim 25% în luna martie 2020 raportat la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activitătii, ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;
 • Solicitantul nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului.

Care este beneficiul instituit de O.U.G. nr. 37/2020?

Potrivit art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2020, beneficiul instituit constă în suspendarea, la cererea debitorilor, a plăţii ratelor scadente aferente contractelor de credit/leasing, pentru o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. 

Normele de aplicare detaliază această prevedere, în sensul în care perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, și este cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăsi data de 31.12.2020. Scadență ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31.12.2020.

Cum se poate obţine beneficiul instituit de O.U.G. nr. 37/2020?

Primul pas constă în transmiterea unei solicitări de către debitor, în scopul beneficierii de dispozițiile O.U.G. nr. 37/2020, solicitare care trebuie formulată în termen de maxim 45 de zile de la publicarea O.U.G. nr. 37/2020 în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 13.05.2020. 

În acest sens, debitorul persoană fizică va declara pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei sale, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgentă, și va învedera băncii se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului contractat, ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activitătii angajatorului;
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia;
 • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia;
 • plasarea debitorului în carantină institutionalizată sau izolare la domiciliu;
 • imbolnăvirea cu COVID-19, etc.

Subliniem faptul că beneficiile solicitate de debitor nu se obțin în mod automat, ci trebuie aprobate de către creditor, care va verifica încadrarea creditului în cerințele instituite de O.U.G nr. 37/2020 și de Normele de aplicare și care va comunică debitorului decizia de aprobare sau de respingere a cererii de amânare a ratelor într-un termen de 15 zile. 

Modificarea contractelor de credit/leasing se va realiza fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.