Prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 de instituire a stării de urgență pe teritoriul României, ca măsură de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de pandemia COVID-19, s-a prevăzut faptul că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri “eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.”[1]

Cum se realizează însă avizarea unui caz de forță majoră în contextul existenței unei stări de urgență decretate la nivel național?

Potrivit dispozițiilor art. 1351 Cod Civil, forța majoră este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care, în situația în care legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, înlătură răspunderea.

Cu caracter preliminar, este necesară delimitarea noțiunii de certificat de situație de urgență („Certificatul de Situație de Urgență”), reglementată pentru prima oară prin Decretul nr. 195/2020, de noțiunea de aviz care atestă existența unui caz de forță majoră (Aviz de Forță Majoră”) reglementată în legislația românească încă din 2007, prin Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerț din România.

Aceste noțiuni prezintă diferențe sub următoarele aspecte:

 1. Emitent:
  1. Avizul de Forță Majoră este emis de către Camera de Comerț și Industrie a României/ Camerele județene, potrivit dispozițiilor art. 4 lit. j) și art. 28 lit. i) din Legea nr. 335/2007;
  2. Certificatul de Situație de Urgență este emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • Obiectul constatării:
  • Avizul de Forță Majoră constată existența unui caz de forță majoră într-un context particular inaugurat de executarea unor raporturi juridice contractuale concrete;
  • Certificatul de Situație de Urgență constată efectul negativ resimțit în activitatea desfășurată de operatorii economici în contextul pandemiei COVID-19;
 • Costuri:
  • Avizul de Forță Majoră se eliberează contra cost (500  Euro+TVA);
  • Certificatul de Situație de Urgență se eliberează gratuit;
 • Aplicabilitate:
  • Avizul de Forță Majoră poate fi eliberat oricând;
  • Certificatul de Situație de Urgență se eliberează numai în contextul existenței unei stări de urgență;
 • Efecte:
  • Avizul de Forță Majoră produce efecte în raport cu partenerii contractuali din cadrul raportului juridic concret supus analizei C.C.I.R./Camerelor județene, oferindu-le posibilitatea exonerării de obligațiile contractuale;
  • Certificatul de Situație de Urgență produce efecte în raport cu terții și autoritățile administrației publice, în vederea obținerii de facilități fiscale[2] sau facilități în relațiile comerciale cu terți;
 • Destinatari:
  • destinatarii/beneficiarii Certificatelor de Situație de Urgență sunt fie operatorii economici care și-au întrerupt total sau parțial activitatea (urmare a măsurilor luate de către autoritățile competente pe durata stării de urgență), fie operatorii economici ce au înregistrat o diminuare de minim 25% a încasărilor/veniturilor în luna martie 2020 față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie/februarie 2020,
  • Avizul de Forță Majoră poate fi obținut de către orice comerciant, noțiune interpretată în sens larg de profesionist, așa cum acesta este definit de art.3 din Codul Civil.

Relația dintre cele două tipuri de acte este stabilită prin dispozițiile art. X alin. (3) din O.U.G. nr. 29/2020, din care reiese faptul că Certificatul de Situație de Urgență poate folosi la eliberarea Avizului de Forță Majoră, nefiind însă indispensabil în acest sens.


[1] Art. 12 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

[2] Art. X din Ordonanța de Urgență nr. 29 din Art. XI din Ordonanța de Urgență nr. 30 din 18 martie 2020