Începând cu data de 16 martie 2020, România se află în stare de urgență, stare instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Astfel, având în vedere situația generată de pandemia SARS-CoV-2 la nivel mondial (cunoscuta drept „Covid 19”), s-a impus luarea de măsuri de distanțare socială și în România, măsuri stabilite prin intermediul Ordonanțelor militare. Astfel, potrivit dispozițiilor Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020 și ale Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020, pe durata stării de urgență, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează în regim special, numai în anumite situații expres prevăzute, și cu completarea în prealabil a unei declarații pe proprie-răspundere.

În cazul în care, cu ocazia deplasării, ați fost opriți în vederea efectuării unei verificări a motivelor deplasării și a documentelor aferente, și fie nu aveați asupra dumneavoastră declarația pe proprie-răspundere completată corespunzător, fie nu aveați documentele justificative necesare, și ați fost sancționați cu o amendă contravențională, iată remediile pe care le aveți la dispoziție:

 • Aveți dreptul de a achita jumătate din cuantumul amenzii, în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal, dată ce poate varia în funcție de modalitatea de primire a acestuia, respectiv pe loc, sau prin poștă;
 • Dacă apreciați că ați fost nedreptățiți prin aplicarea unei amenzi contravenționale, aveți dreptul de a formula plângere contravențională împotriva procesului-verbal prin care vi s-a aplicat amenda la instanța competentă ce este indicată în cuprinsul procesului-verbal, respectiv instanța în circumscripția căreia a fost constatată săvârșirea faptei contravenționale;

IMPORTANT! Prin Decizia Curţii Constituționale a României din data de 06.05.2020 („Decizia CCR”) s-a constatat neconstituţionalitatea în întregime a dispozițiilor art. 28, cu referire la art. 9 din O.U.G nr. 1/1999 privind starea de urgenta și starea de alertă, întrucât aplicarea sancțiunii este lipsită de claritate, precizie şi previzibilitate, lăsând loc arbitrarului în stabilirea amenzii de către agentul de poliție („orice incalcare a art. 9 inseamna contraventie, care se sanctioneaza cu amenda de la 2000 la 20000 de lei, s.a.”), iar O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă este neconstituţională în ansamblul său, fiind adoptată cu încălcarea art. 115 alin.(6) din Constituţie întrucât, prin conţinutul său normativ, a vizat restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, lasand astfel posibilitatea interpretarii abuzive din partea agentului constatator asupra existentei faptei si asupra vinovatiei autorului, restrângere ce nu se poate face prin ordonanţe de urgenţă, ci printr-o lege organică adoptată în Parlament printr-un act normativ, fiind astfel o limitare impusa de Constitutia Romaniei.

Consecința directă a Deciziei CCR ante-menționate este aceea că, în situația în care ați formulat sau veți formula plângere contravențională împotriva procesului-verbal prin care vi s-a aplicat amendă pentru încălcarea ordonanțelor militate aplicabile în perioada stării de urgentă, Decizia Curții Constituționale din data de 06.05.2020 va putea fi invocată în fața instanței de judecată. Este important să aveți în vedere că Decizia Curții Constituționale din data de 06.05.2020 nu produce efecte asupra sancțiunii aplicate contravenientului decât dacă acesta formulează plângere contravențională împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

Totodată, subliniem faptul că, potrivit Deciziei CCR, neconstituţionale sunt doar acele amenzi al căror cuantum a fost majorat prin OUG nr. 34/2020, cu valoarea cuprinsă între 2.000 – 20.000 lei/ 10.000 – 70.000 lei, date de la intrarea în vigoare a Ordonanței. Prin urmare, amenzile aplicate cu raportare la cuantumul 100 – 5.000 lei/ 1000 – 70.000 lei rămân valabile sub acest aspect.

După publicarea Deciziei în Monitorul Oficial, agenții de poliție vor putea aplica în continuare sancțiunea amenzii pentru nerespectarea dispozițiilor cuprinse în Ordonanțele militare, însă cu raportare la vechiul cuantum prevăzut de art. 28 din OUG nr. 1/1999 – cel în vigoare anterior adoptării OUG nr. 34/2020, respectiv 100 – 5000 lei/ 1000 – 70.000 lei.

Referitor la cuantumul amenzii contravenționale, sunt importante următoarele precizări:

 • Inițial, potrivit dispozițiilor Ordonanței militare nr. 2/21.03.2020, cuantumul amenzilor contravenționale aplicate în cazul nerespectării dispozițiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se plasa în intervalul 100 lei – 5000 lei pentru persoane fizice, respectiv 1000 lei – 70.000 lei pentru persoane juridice, iar contravenientul avea dreptul de a achita în termen de 15 zile ½ din minimul prevăzut de lege;

Important! Pentru contravențiile săvârșite în perioada 25.03.2020 – 30.03.2020, contravenientul se putea exonera de răspundere prin achitarea a ½ din cuantumul minim prevăzut de lege, iar nu ½ din cuantumul amenzii efectiv aplicate!

 • Prin Ordonanța de urgență nr. 34/03.04.2020 a fost majorat cuantumul amenzilor contravenționale aplicate în cazul nerespectării dispozițiilor privitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei la 2000 lei – 20.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 10.000 lei – 70.000 lei pentru persoane juridice;

Important! Prin modificările aduse de OUG nr. 34/2020 se numără și aceea potrivit căreia contravenientul se poate exonera de răspundere prin achitarea în termen de 15 zile a ½ din cuantumul amenzii efectiv aplicate, raportarea nemaifăcându-se la minimul prevăzut de lege.

Ținând seama de prevederile OUG nr. 34/2020, pentru a stabili ce cuantum se va avea în vedere la achitarea amenzii contravenționale, precum și la ce ne raportăm la calculul sumei ce trebuie achitată în termen de 15 zile, distingem următoarele perioade:

PERIOADĂCUANTUM PERSOANE FIZICECUANTUM PERSOANE JURIDICEACHITARE ½ DIN
25.03.2020 – 30.03.2020100 – 5000 lei1000 – 70.000 leiMinimul prevăzut de lege (100/1000 lei)
31.03.2020 – 02.04.2020100 – 5000 lei1000 – 70.000 leiCuantumul amenzii efectiv aplicate
03.04.2020 – prezent2000 – 20.000 lei10.000 – 70.000 leiCuantumul amenzii efectiv aplicate

În ipoteza în care doriți să formulați plângere contravențională, este necesar să acordați atenție următoarelor aspecte:

 • Data la care ați primit procesul-verbal de contravenție, respectiv dacă acesta v-a fost înmânat pe loc, sau v-a fost transmis prin intermediul poștei;
  • Acest aspect prezintă interes deoarece termenul de 15 zile în care puteți formula plângerea contravențională curge de la momentul comunicarii procesului-verbal contravențional;
  • Pe durata stării de urgență, prescripțiile și termenele de decădere, de orice fel, nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență – pe cale de consecință, termenul de 15 zile va începe să curgă după ridicarea stării de urgență, respectiv de la 15.05.2020;
 • Instanța competentă în vederea soluționării plângerii contravenționale este cea în circumscripția căreia a fost săvârșită fapta contravențională;
  • Agentul constatator are obligația de a indica instanța competentă în cuprinsul procesului-verbal;
  • În situația în care aceasta este greșit individualizată sau dumneavoastră introduceți plângerea la o instanță necompetentă, aceasta va fi redirecționată pe cale administrativă către instanța competentă, însă această operațiune va întârzia judecarea cauzei;
 • Este necesară achitarea unei taxe judiciare de timbru in cuantum de 20 lei odată cu introducerea plângerii contravenționale, obligație prevăzută de art. 19 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate, se taxează cu 20 lei.” Cu toate acestea taxa de timbru va putea fi achitata si ulterior transmiterii plangerii contraventionale (cererii de chemare in judecata) catre instanta de judecata.
  • În lipsa achitării acestei taxe de timbru, cererea dumneavoastră va fi anulată și nu va fi analizată pe fond;
 • De asemenea, plângerii contravenționale trebuie să îi anexați copii după procesul-verbal de contravenție atacat și al actului dumneavoastră de identitate, orice alte acte în susținerea pretențiilor dumneavoastră fiind binevenite;
 • În măsura în care aveți martori la săvârșirea presupusei fapte contravenționale, îi puteți indica în cuprinsul plângerii contravenționale, dacă sunt de acord să se prezinte în instanță, putând fi de folos în dovedirea susținerilor dumneavoastră;
 • Nu este necesară prezența dumneavoastră în instanță la momentul judecării cauzei, având opțiunea de a solicita judecarea cauzei în lipsă, potrivit dispozițiilor Codului de Procedură Civilă;
  • Mențiunea de solicitare a judecării cauzei în lipsă trebuie făcută în cuprinsul plângerii contravenționale;
 • Plângerea contravențională poate fi trimisă către instanță și prin intermediul poștei, curierului, fax-ului sau e-mail-ului, nefiind necesară depunerea în persoană;