Avocații DB.Legal. au obținut o primă victorie importantă pentru persoanele fizice, semnatare ale contractelor de leasing ce cuprind clauze abuzive, care sunt executate silit în virtutea acestor contracte.

Astfel, avocații noștri au reprezentat un client, persoană fizică, într-o contestație la executare prin intermediul căreia au invocat și caracterul abuziv al unor clauze din contractul de leasing (titlu executoriu) – clauze în baza cărora societatea de leasing a determinat un debit vădit disproporționat și pentru care a început executarea silită împotrivă clientului nostru.

Acest demers a fost unul curajos, în condițiile în care art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă nu conferă, în cadrul unei contestaţii la executare, posibilitatea instanței de a examina dacă clauzele dintr-un contract de leasing ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, pentru motivul că există o o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, respectiv o acţiune de drept comun în cadrul căreia contractele încheiate între un consumator şi profesionist ar putea fi verificate sub aspectul existenţei unor clauze abuzive.

În temeiul art. 267 TFUE, Judecătoria Sectorului 2 București, investită cu soluționarea dosarului ante-menționat, a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare privind următoarea chestiune prejudicială:

Directiva 93/13/CEE trebuie să fie interpretată, luând în considerare principiul efectivităţîi, în sensul că se opune unei legislații naționale, precum reglementarea română în vigoare privind condiţiile de admisibilitate a contestaţiei la executare – art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018 –, care nu conferă, în cadrul unei contestaţii la executare, posibilitatea de a examina, la cererea consumatorului sau de către instanţă, din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract de leasing ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, pentru motivul că există o acţiune de drept comun în cadrul căreia contractele încheiate între un „consumator” şi un „vânzător sau furnizor” („profesionist”) ar putea fi verificate sub aspectul existenţei unor clauze abuzive în sensul acestei directive?

Prin urmare, în cauza preliminară C-725/19, astfel constituită, având că obiect cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privind interpretarea unor dispoziții ale Directivei nr. 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, Comisia Europeană a prezentat observațiile sale scrise, prin intermediul cărora a înțeles să propună Curții de Justiție a Uniunii Europene să dea următorul răspuns la întrebarea formulată cu titlu prejudicial de Judecătoria Sectorului 2 București:

„Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că se opune unei legislaţii naţionale, precum reglementarea română în vigoare privind condiţiile de admisibilitate a contestaţiei la executare — articolul 713 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018 —, care nu conferă, în cadrul unei contestaţii la executare, posibilitatea de a examina, la cererea consumatorului sau de către instanţă, din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract de leasing ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, pentru motivul că există o acţiune de drept comun în cadrul căreia contractele încheiate între un „consumator” şi un „vânzător sau furnizor” („profesionist”) ar putea fi verificate sub aspectul existenţei unor clauze abuzive în sensul acestei directive, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.