Într-o speță recentă, în care avocații noștri au reprezentat o asociație de proprietari, Curtea de Apel București a decis că lipsa avizului de securitate la incendiu eliberat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență constituie o împrejurare evidentă, de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ atacat, în speță autorizația de construire emisă pentru supraetajarea imobilului la nivelul căruia este constituită asociația.

Prin urmare, instanța a considerat că, în atare situație, se impune suspendarea actului administrativ atacat până la soluţionarea definitvă a acţiunii în anularea autorizaţiei de construire atacate.

Curtea de Apel București a apreciat totodată că autorizația de construire a fost emisă în absența unei formalități esențiale pentru protejarea nu doar a patrimoniului proprietarilor de apartamente din imobil, ci chiar a integrității fizice și vieții persoanelor care locuiesc în acea clădire, fiind, prin urmare, îndeplinită condiția cazului justificat sub acest aspect, absența avizului reieșind din simplă analiză a documentației aferente AC.

În egală măsură, Curtea de Apel București a reținut că, în contextul situației descrise mai sus, este îndeplinită și condiția necesității evitării pagubei iminente, din moment ce în discuție este o chestiune cu efect direct asupra patrimoniului reclamanților.