În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Legea a intrat în vigoare în data de 3 octombrie 2020 și aduce o serie de noutăți. Printre acestea se numără faptul că, la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni, cu respectarea unui contract de confidențialitate cu privire la informațiile furnizate, încheiat între părți înainte de inchierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia.

Un alt aspect interesant prevăzut de Legea 213/2020 privește posibilitatea inserării unei clauze prin care părțile să stabilească faptul că orice conflict individual de muncă se poate soluționa pe cale amiabilă, prin procedura concilierii pentru promovarea soluționării cu celeritate a conflictelor de muncă, această fiind o derogare de la art. 208 din Legea Dialogului Social nr. 62/2011.

Actul normativ ante-menționat aduce, tot cu titlu de noutate, și faptul că fiecare angajator va avea dreptul de a-și organiza activitatea de resurse umane și salarizare în următoarele moduri:

  • prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;
  • prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare;
  • prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare.