Mulți proprietari se întreabă care sunt formalitățile aferente plații impozitului pe clădiri, de ce trebuie să achite acest impozit și unde se achită. Prezentăm în continuare, într-o manieră succintă, informații despre acest subiect, astfel:

  • Cum şi unde se poate plăti impozitul pe clădiri?

Impozitul pe clădiri se plăteste la ghișeele administrațiilor financiare sau la casieriile direcțiilor de impozite și taxe locale, precum si  online, cu card bancar, prin ordin de plată, prin Internet Banking​ sau prin „​​Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar”, la adresa www.ghiseul.ro

  • Când trebuie plătit impozitul pe clădiri?

Potrivit art. 462 din Codul Fiscal,  plata impozitului pe clădiri se face anual, în două rate egale, pana la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, aceasta atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Art. 461 Cod Fiscal prevede că impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

  • pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
  • pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
  • pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

  • Ce sumă trebuie achitată, cu titlu de impozit pe clădiri?

Conform art. 457 din Codul Fiscal, plata impozitului pentru clădiri rezidențiale (construcţia alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul prevăzut la art. 457 alin. 2 Cod Fiscal.