DB LEGAL. Avocați.

Experienţă. Implicare. Integritate.
Misiunea noastrăEchipa

DB LEGAL. AVOCAȚI.

Arii de PRACTICĂ

DB LEGAL. AVOCAȚI.

Misiunea noastră

DB Legal s-a născut din dorința avocaților Ioana-Maria Doagă și Alin-Daniel Bușea de a pune bazele unui birou de avocatură a cărui activitate să fie guvernată de trei valori esențiale: experiență, implicare și integritate. Suntem dedicați creșterii continue a calității serviciilor juridice furnizate și a vitezei de reacție la solicitările clienților noștri, precum și creșterii încrederii acestora în consultanța preventivă. Credem cu tărie că profesia de avocat este o profesie nobilă și că la baza relației avocat-client se află încrederea reciprocă, dar și o pregătire profesională temeinică a avocatului.

Pornind de la nivelul ridicat de complexitate al aspectelor juridice întâlnite în practică, apreciem că specializarea pe domenii și pe subdomenii juridice este o necesitate, astfel încât decizia celor doi avocați fondatori de a conlucra a venit natural, aceștia punând la comun atât competențele juridice în domeniile în care s-au specializat, cât și elementele logistice necesare pentru derularea proiectului DB Legal. 

Vă așteptăm la biroul nostru să ne cunoaștem, să ne explicați problemele juridice cu care vă confruntați și să identificăm remediile legale potrivite pentru aceste probleme.

DB LEGAL. AVOCAȚI.

Misiunea noastră

DB Legal s-a născut din dorința avocaților Ioana-Maria Doagă și Alin-Daniel Bușea de a pune bazele unui birou de avocatură a cărui activitate să fie guvernată de trei valori esențiale: experiență, implicare și integritate. Suntem dedicați creșterii continue a calității serviciilor juridice furnizate și a vitezei de reacție la solicitările clienților noștri, precum și creșterii încrederii acestora în consultanța preventivă. Credem cu tărie că profesia de avocat este o profesie nobilă și că la baza relației avocat-client se află încrederea reciprocă, dar și o pregătire profesională temeinică a avocatului.

Pornind de la nivelul ridicat de complexitate al aspectelor juridice întâlnite în practică, apreciem că specializarea pe domenii și pe subdomenii juridice este o necesitate, astfel încât decizia celor doi avocați fondatori de a conlucra a venit natural, aceștia punând la comun atât competențele juridice în domeniile în care s-au specializat, cât și elementele logistice necesare pentru derularea proiectului DB Legal. 

Vă așteptăm la biroul nostru să ne cunoaștem, să ne explicați problemele juridice cu care vă confruntați și să identificăm remediile legale potrivite pentru aceste probleme.

DB LEGAL. Avocați.

Echipa

DB LEGAL. ECHIPA.

Ioana-Maria Doagă

 • Avocat coordonator;
 • Absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, promoţia 2008;
 • Absolventă a Facultăţii de Administraţie, Secţia Administrarea Afacerilor, Universitatea din Bucureşti, promoţia 2008;
 • Master în Dreptul Afacerilor – Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, promoţia 2009;
 • Membră al Baroului Bucureşti din anul 2009;
 • Cu drept de a pleda în faţa tuturor instanţelor din România, inclusiv în faţa Ȋnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României şi a Curţii Constituţionale

Limbi de lucru: română, engleză, franceză, spaniolă

E-mail: ioana.doaga@dblegal.ro

ARII DE PRACTICĂ

 • Achiziţii publice
 • Dreptul muncii
 • Drept comercial şi insolvenţă

PROIECTE REPREZENTATIVE

 • asistarea şi reprezentarea clienţilor români şi străini în litigii comerciale contractuale, atȃt în faţa instanţelor judecătoreşti de drept comun, cȃt şi în faţa Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României;
 • în domeniul dreptului media, asistare/reprezentare acordată unui important post de televiziune din Romȃnia, inclusiv reprezentarea în litigii vizȃnd acordarea de daune morale pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale;
 • asistare/reprezentare juridică acordată unui important grup de companii care activează pe piaţa publicităţii outdoor;
 • asistare/reprezentare juridică a unei importante societăţi producătoare de programe de televiziune şi producţii cinematografice;
 • reprezentarea în fața instanțelor de judecată a unui importat furnizor de energie electrică, implicat în realizarea și modernizarea de linii electrice și de centrale termoelectrice, în litigiile din sfera achizitiilor publice;
 • reprezentarea uneia dintre cele mai mari companii din România din domeniul vânzării online de echipamente și componente IT, electronice, electrocasnice.

  DB LEGAL. ECHIPA.

  Alin-Daniel Bușea

  • Avocat coordonator;
  • Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, promoţia 2010;
  • Membru al Baroului Bucureşti din anul 2011.

  Limbi de lucru: română, engleză

  ARII DE PRACTICĂ

  • Drept penal
  • Drept contravenţional
  • Dreptul asigurărilor

  PROIECTE REPREZENTATIVE

  • asistarea şi reprezentarea clienţilor români şi straini în litigii în materie penală;
  • reprezentarea mai multor clienţi în litigii privind restituirea imobilelor naţionalizate şi în proceduri de expropriere;
  • asistarea în procedura insolvenţei a numeroase societaţi;
  • asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în relaţia cu societăţile de asigurări şi în litigiile derivând din contractele de asigurare şi de reasigurare.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   ARII DE PRACTICĂ

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Drept Comercial

   Credem în consultanța preventivă și ne încurajăm clienții să aibă o conduită responsabilă în abordarea problemelor zilnice inerente activității comerciale. Revizuim contractele cu partenerii dvs. de afaceri, propunem modificări ale acestora pentru satisfacerea optimă a interesului dvs., ne implicăm în procedura de negociere a clauzelor contractuale și identificăm riscurile la care vă supuneți. 

   În cazul apariției unui diferend comercial, propunem cele mai bune strategii pentru fructificarea drepturilor dvs. sau pentru construirea unei apărări optime în litigiile inițiate împotrivă societății dvs. Așadar, acordăm, în virtutea experienței ample dobândite până în prezent, consultanță juridică și asigurăm asistenţă și reprezentare în materia răspunderii civile contractuale.

   De asemenea, experiențnoastră în dreptul societar ne recomandă în vederea furnizării de servicii juridice referitoare la toate aspectele legate de viațunei societăți sau organizații non-profit, din momentul înființării și pe tot parcursul existenței sale. Cunoaștem procedurile necesare efectuării formalităților de care aveți nevoie în relația cu Oficiul Registrului Comerțului (înfiinţări societăți, cesiuni părți sociale/acțiuni, dizolvări, lichidări) şi le parcurgem în cel mai scurt timp.

   Totodată, am reprezentat numeroși clienți implicați în proceduri de insolvență, în diferite etape ale acestora, context în care avem experiențnecesară pentru a pregăti cererile corespunzătoare și a vă oferi consultanţă juridică și servicii de reprezentare în instanță în litigii din sferinsolvenței.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Dreptul Muncii

   Oferim consultații juridice în domeniul dreptului muncii, având o vastă experiență în aria litigiilor de muncă şi a asigurărilor sociale, ca urmare a reprezentării cu succes a numeroşi angajatori și angajați implicaţi în conflicte de muncă. Având în vedere specificul acestui domeniu, abordăm flexibil fiecare caz în parte, gândim eficient și pragmatic situațiile expuse și vă prezentăm într-o manieră onestă opinia asupra situației juridice pe care ați dedus-o atenției noastre.

   Serviciile noastre includ redactarea și modificarea contractelor individuale de muncă, a contractelor colective de muncă și a regulamentelor interne, acordarea de asistenţă juridică în ceea ce privește procedurile de concediere individuală sau colectivă și de aplicare a sancțiunilor disciplinare, redactarea acordurilor de neconcurenta și de confidențialitate și a altor clauze speciale, precum și reprezentarea în față instanțelor de judecată în cauzele referitoare la conflicte de muncă.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Dreptul Construcțiilor

   Oferim consultanţă juridică de specialitate în procesul de elaborare, negociere şi finalizare a proiectelor şi actelor juridice privind constituirea, conservarea, administrarea, valorificarea şi înstrăinarea drepturilor de proprietate imobiliară. Avem experienţă în evaluarea legală a titlurilor de proprietate deţinute de persoane fizice sau juridice, pe fondul verificărilor efectuate asupra situaţiei juridice a proprietăţilor. Pe parcursul ultimilor ani am fost implicaţi in numeroase dosare vizând anularea autorizaţiilor de construire, a certificatelor de urbanism, a planurilor urbanistice de detaliu şi a planurilor urbanistice zonale, câstigând experienţa necesară pentru a vă sprijini juridic în acest timp de litigii.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Drept Penal

   Sfera dreptului penal este amplă și presupune abordarea unor aspecte sensibile, context în care câștigarea încrederii clientului reprezintă un prim pas important în construirea unei apărări solide. Avocații noștri acordă asistenţă juridică și reprezentare în cauze penale complexe, acordând atenția cuvenită fiecărui caz în parte și identificând cele mai bune argumente pentru formularea unei apărări coerente.

   Oferim sprijin în orice situaţie legală care presupune aplicarea principiilor de drept penal, ne oferim serviciile juridice in cazurile de urmărire penală, oferim asistenţă și reprezentare în dosare penale în față organelor de cercetare penală, inclusiv în cazul dosarelor care vizează infracțiuni în domeniul rutier, infracțiuni de fals sau de înşelaciune. De asemenea, avem experienţă în redactarea și depunerea de plângeri penale, contestații în anulare ori la executare, amânări sau întreruperi ale executării pedepsei.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Media & Publicitate

   Oferim un spectru larg de servicii juridice în cazul speţelor din domeniul media & publicitate. Cunoaștem legislația specifică domeniului proprietății intelectuale, mass-media și al publicității, astfel încât asigurăm asistenţă legală în litigii vizând apărarea dreptului la demnitate, a dreptului la imagine și la viață privată. De asemenea, vă putem asista în formularea sesizărilor adresate Consiliului Național al Audiovizualului și a contestațiilor îndreptate împotrivă deciziilor adoptate de Consiliul Național al Audiovizualului.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Achiziții publice

   De-a lungul timpului am consiliat numeroase societăți cu privire la toate aspectele aferente derulării de proiecte în sferă achizițiilor publice.

   Astfel, acordam cu succes asistenţă juridică referitoare la pregătirea documentelor de calificare în vederea respectării cerințelor din documentațiile de atribuire, analizăm documentațiile de atribuire și identificăm eventualele încălcări ale legislației incidente, oferim consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice, oferim suport în redactarea solicitărilor de clarificări și a răspunsurilor la solicitările de clarificări emise de autoritățile contractante, redactăm acorduri de asociere și de subcontractare şi oferim consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea acestora.

   Nu în ultimul rând, acordăm asistenţă juridică în procesul de negociere, încheiere și executare a contractelor de achiziție publică în domeniile de activitate ale clienților noștri, asigurând totodată reprezentarea clienților care au contestat diferite documente emise în cadrul procedurilor de achiziții publice în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești competente.

   DB LEGAL. AVOCAȚI.

   Dreptul Familiei

   Asigurăm servicii de consultantă, de asistenţă şi de reprezentare în instanţă pentru toate tipurile de dosare aferente sferei dreptului familiei: divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea programului de vizitare a minorilor, încredinţarea minorilor, partaj judiciar, modificarea cuantumului pensiei de întreţinere datorate. Oferim soluţii juridice optime, pornind de la discuţii ample purtate cu clienţii, atât pentru o înţelegere optimă a speţei, cât şi pentru a-i ajuta pe aceştia să conştientizeze implicaţiile juridice ale viitorului dosar.

   DB LEGAL. AVOCAȚi.

   RECOMANDĂRI

   DB LEGAL. AVOCAȚi.

   “Societatea pe care o conduc a beneficiat de serviciile avocatei Ioana-Maria Doagă din anul 2014, timp în care am apreciat competență, temeinicia noțiunilor teoretice, experiența în domeniul achizițiilor publice și modul inovator în care a abordat problemele care i-au fost  aduse în atenție. Aceasta a reprezentat compania în litigii importante, prestația sa răspunzând așteptărilor mele manageriale. Așadar, o recomand pe avocata Ioana-Maria Doagă celor care au nevoie de asistentă juridică de calitate.”

   Dan Georgescu, Director General Romelectro S.A.

   CONTACT

   8 + 13 =

   Bd. Octavian Goga nr. 12, Bl. M23, Sector 3, București

   0721 420 649

   0755 710 523

   ioana.doaga@dblegal.ro

   Copyright © 2019 DB Legal. All rights reserved.