Activitatea preşedintelui unei asociaţii de proprietari, a administratorul sau a comitetului executiv al unei astfel de asociaţii este una provocatoare, desi cadrul legal actual (Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor) stabileşte într-o manieră explicită drepturile şi obligaţiile acestor entităţi.
Unele dintre problemele cu care se confruntă membrii unei asociaţii de proprietari vin chiar din partea dezvoltatorului ansamblului rezidenţial la nivelul căruia s-a constituit asociaţia de proprietari. O astfel de problemă des întalnită în practică este cea în care dezvoltatorul refuză sau omite să predea cartea tehnică a imobilului către asociaţia de proprietari. Acest document are o importanţă deosebită, întrucât cuprinde documentaţii esenţiale precum documentaţiile privind proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp a construcţiei. Este important de ştiut că acest refuz sau omisiune a dezvoltatorului nu are o bază legală. Dimpotrivă, dispozitiile Regulamentului din 14 iunie 1994 privind recepţia construcţiilor,
precum şi dispozitiile Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor prevăd obligaţia dezvoltatorului de a proceda la predarea cărţii tehnice a imobilului către asociaţia de proprietari.
Prin urmare, dacă dezvoltatorul manifestă un astfel de comportament abuziv în ceea ce priveşte predarea cărţii tehnice a imobilului către asociaţia de proprietari, vă informăm că există demersuri legale care pot fi urmate pentru a remedia această situaţie anormală creată de către dezvoltator.